Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.

Vinaora Nivo Slider 3.x

Φορτηγά ή αγροτικά ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά ή αγροτικά επαγγελματικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους για οριστική διαγραφή θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω έγγραφα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Α) ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ:
1) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για οριστική διαγραφή(από την εφορία)
2)Διαβιβαστικό σημείωμα της αποστολής της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων στο μηχανολογικό της έδρας στην οποία ανήκει το φορτηγό ή το αγροτικό. (από την εφορία)
3) Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας για οριστική διαγραφή του τρέχοντος έτους (από την εφορία)
4)Βιβλίο μεταβολών (το πρωτότυπο), αν έχει χαθεί χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση(επικυρωμένη από Κ.Ε.Π. ή από την Αστυνομία) ότι έχει  χαθεί και δεν παρακρατείτε από καμία δημόσια υπηρεσία
5) Φωτοτυπία ταυτότητας για κάθε ιδιοκτήτη
6) Δύο υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε ιδιοκτήτη (επικυρωμένες με το γνήσιο υπογραφής, στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Δεν πρέπει να αναγράφεται “Παρακράτηση Κυριότητας” πάνω στην άδεια, ειδάλλως χρειάζεται άρση παρακράτησης από τον ιδιοκτήτη στο μηχανολογικό.

Β) ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ:
1) Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος(την πρωτότυπη)
2) Πινακίδες (και τις 2 γνήσιες),αν έχει χαθεί η μία ή και οι δύο πινακίδες, χρειάζεται βεβαίωση από την Αστυνομία.
3)Βιβλίο μεταβολών(το πρωτότυπο),αν έχει χαθεί χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση(επικυρωμένη από Κ.Ε.Π. ή από την Αστυνομία) ότι έχει  χαθεί και δεν παρακρατείτε από καμία δημόσια υπηρεσία
4) Φωτοτυπία ταυτότητας για κάθε ιδιοκτήτη
5) Δύο υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε ιδιοκτήτη (επικυρωμένες στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία ).
6) Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας για οριστική διαγραφή του τρέχοντος έτους(από την εφορία)  


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!
Δεν πρέπει να αναγράφεται “Παρακράτηση Κυριότητας” πάνω στην άδεια ή στο βιβλίο μεταβολών, ειδάλλως χρειάζεται άρση παρακράτησης από τον ιδιοκτήτη στο μηχανολογικό.

 

Από τα ακόλουθα link μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα:

- Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης ΟΤΚΖ

- Εξουσιοδότηση παραλαβής μηχαν/μένης πράξης ορ. διαγραφής